[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   19   พฤษภาคม   2564
เข้าชม : 292
Bookmark and Share


วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 19 พ.ค. 2564


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.